Festschrift Verein Heimatpflege 2014

Seite 56 'ß 6tel)rer St-rtpperl A niads a Freud und ollo tuat redn, wann, tuu im Kripperl cppo1a gebn; e& gengan a. vül it lte Lcut, rua solJs net glaul.m, wias tlö nu gfret,t. Es kimml da Kranipus, da Niklo, lla. Bäcka-Na zl i:s a ilo, <ler is so keck milu ßädtamo.tsta, und e rst nad, laugcm R cdn roa 6t er mit seiui Kipferl, seiui Weckerl; für 10 au Du:un ghört nu r a Steckerl, ol, Bädca- oder Sdauas tnhu:i : do ghö,1 a /cOle Hand dazua ! - Da \Vildprctsmüi., da A1,feldiab, kurz gsagt, da.s Kripperl is eo llal,; bia;i;t kimmt da Liachtlmann au d' Rcih, Jer Löse Du;;a is a ch.l,ci. Jy° Laterndlo lösd.tt et oJJwcil au.!, tlo zahlt er drauf, oh Sdored<, o Grnus ! Er ka,ons ort sclba g:oar DCl glaubn, wia hclliadit brennt sei Pudlha ubu. Drum, Buama, macht s n e t sold ,c Sad.n.1 , denn Leutaeckiern is ue t zan Ludw, es kimmt olls auf in dcr :i. \V eit, dawi sd1t ma e nk, oft gel1ts ja g[chlt; Sdiandarm 1,ibta ~nua und Poliz ei. dö ham dö Lösu ßu.tma glc i. Uö Tr.il mperlwirtin i , jo r csd1 , T.irol1: rlcutln 8ml wolil r r.s d1 , Ja Ha ud,fongkehrc r mit sc; iu Hund . llcr slugt sd,o iu du Morgcu s tuuJ; hdm Treipcrlw irl Jo l11at r.r kchr-u i:i1J Her,'l mul olli Ofur öhr11 . D' F ra u \V.irlin i& 1.1 ba.rhc Frnu, 110 1d1imph uuJ wir,! gauz gr1~.:i um.l J,b u, ,.,·eil in tlu Ku d 1l oll $ voi H1 iaU und we il ma oft fes t putzn mu:i.ß;. dö Köd,in is f ud, s tc;u(d.!! wiltl„ 11:1 H1.inJ, "s Kartuschcrl~ is im ßcld1 e r lu:ißt t.lö Ködiin gld iu d' ,VaJl1 hat t:h xwo:i FüaU o)s \lo' ia a ::itarl, ,mf tlÜ.i woars slatl unJ i; iLt " lluilh und haut dö Tür ,•om \Vi n sh:rns y.ua. lJa llausknecl1t bot halt a an Fehl er, -v c.-l1riug1 Jö m e is te Ze i t im K e ll e r, er mag Jeu Wein net ?! - wfa cle r lüagt ! 1ci Nasu oan ne t leidu bctriiagt. i)a Froultlidurnmszug u.n<l tl' Bürgc rg::ir<l ~ clo ad1a.ut ma nur und is ir;d1ö s t.acl, doh ' • Conßlfoahrn d• wird recht glocl11 , da \1<' cindlmoa, a nia<la tracht1 a Preis is clo a große Freutl, c.lrum foahrl a ni:id:i. wia nct gsd1t"il1 tlen erat cu kri:1gt da Su.<llw.oa, tl e r is ja uia uuf Nurnro zwoa. Aft keinman d ' Ha.ntlwcrk.t nu du.u, da gibts wohl ollerband zan Sd,un ; da Sd.iwicd, da Scbu,ola und da Sclmoidu. Ja .Milllcr•Httn5crl tuat nc:t weita , dö Miih.l, Jö läut, und 's RaJ.l rennt, <.la Müller adrnu~ tl ail nbi:; vcrbrcont, hat rnitn Buam ollwci.l sei Gfrett, den_ i;freut halt a dös Aufsteh nct, er tuat. J;ern le&u h1 Ja Kamm:1, miln l\1:üller•Ilauscrl is'15 a Jamma. Dö Ilcrglout si11gan fri•d1 "Glüdt au(", JIU siachu a glci im B t rgwerk tlrauf~ ti a Dergg:ci8l ki1tnnt1 Jcr is .sc:ho alt, <lcr h at a Stimm, dall's nur so h allt. - Siagst hi und hi dü ahi Zeit, uns ha t :al s KinJ scl10 'a Kri1>perJ r,frcut, hi::n:l fi:m mi a :ilt uod gfreut uus a, uur -w i nl um.i '& Hcri a wcn1,crJ sdiw ii., juug haLu :u:i as gschgn rnito klo,1n Yarstan ,1 , hi.:u; l 11: hgn uaas c r&l mitn richt.ign Gw.:md ; oll$ gellt 0 ;1 0 andcn c.lurd1n Sinn, j u im S l 1! yr c r Kl"ipp crl lieg t wos drin, ~ niatls $d1auts ollmal wie<la :i.n, in iosan Krippcrl is was <lrao~ G.:rnz früher hats :a Kiprert gehn, Jös woar halt do • andere Lehn, tlö.s Bacht woar gwiß am.i.l ne r kloiJ, heut. muaß•, a :s d1woaza ,v cckn toa; so nurh uud r,uat, fiii:n T\'Ia;n :i Freud. rlö ,Vc iubctllk.ipfcdu l.. u.hn iu5 gfr- cut . ___; D' Frau .l\'1.olu·, <.lö Jerf woh l laug nct st crhn, <leuu so wos is net leld1t :zan erhn , dö Stimm vcrwc d,s ln, 5inga, h,drn, J ös k~nn.- n ct h.-JJ .1 andr:i mod1:i.; um.l w~a dö !.11uli~rn Spi d lc-ul l1!iiilu, iu iuna St.aJt gchoru Ji:i 1ucjs tu~ • J ö hnlrns a • toa rk, c ts .is nc t le idit, J a ghört ,Ia HaJs 3 wcngcrl feid11. - Drum, '• Stc yr c r Krirp c,I bot oU. ~e rn , <lö$ wir cl ,1 nla va r-gcsso wcnl11, ,~nd kimmt we r h e r :z:a ini auf Sttiy, oft zoagst eahn „ insa Krjpperl" glei ! Aoua Zclcoka, l'> .!7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4MjI2